Sophia is een Griekse naam voor de Vrouwe die wij ‘Wijsheid’ noemen. In India heet zij Shakti, in het oude Egypte Isis en in oud-Israël Chokma. Pan betekent ‘het totaal omvattend’. Pansophia is de allesomvattende wijsheid.

_____________________________________________

Wát is Pansophia
PanSophia is een niet-commerciële stichting die kennis en ervaring wil samenbrengen en delen. Hiervoor hebben we o.a.:
-deze website als online kennis en verhalen bibliotheek en inspiratieplek
– de facebook pagina
– cursussen
– conferenties
– tentoonstellingen
– reizen
– lezingen en workshops
– Sophia groepen in de regio
– publicaties, waaronder voorlichtingsmateriaal, cultuurhistorische reisgidsen en boeken over specifieke kennisvelden of thema’s.

We zouden graag een vaste plek in het land hebben met een bibliotheek, mediatheek, artotheek en museum ten einde het wereldcultuurgoed uit oude moederculturen bijeen te brengen en te conserveren, te ontdoen van onderwaardering en vooroordelen, op positieve wijze aan het nageslacht te presenteren en door te geven als waardevolle herinneringen uit een ‘heidens’ verleden. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met zusterorganisaties in het buitenland.
Helaas is het nog niet zo ver. Misschien kunt u ons helpen?

_____________________________________________

Missie van Pansophia

Pansophia wil het universele en sacraal vrouwelijke uit voorbije tijden wakker kussen en herinneren.

_____________________________________________

Wie is Pansophia
PanSophia is iedereen die kennis wil delen. Wij zijn het samen.
We hebben ieders wijsheid nodig om ons de oude wijsheden weer te herinneren. Praktisch betekent dat dat we o.a samen aan de website werken. Heb jij een interessante informatie, voel je vrij het in te sturen met een link naar de bron of website.

 _____________________________________________

De mensen achter Pansophia

 


Initiatiefnemer en geestelijk Moeder
Annine van der Meer

Organisatie

Annine van der Meer
president en geestelijk moeder
annine@pansophia.nl

Chee Choon Shum
penningmeester
cheechoon@AcademiePanSophia.nl

Jaap Craamer
Secretaris/voorzitter programmacommissie
academie@pansophia.nl

Wim Bonis
redactie Nieuwsbrief

 

Sabine ter Steeg