Basiscursus: Verborgen symboliek van oude culturen

Door: Annine van der Meer
Duur: 4 x 3 uur of als tweeluik: 2 x 5,5 uur

Historicus,anninevandermeer theoloog en symbooldeskundige Annine van der Meer neemt je op interactieve wijze mee op een reis langs oude culturen. Onderweg staat ze uitgebreid stil bij hun mysterieuze symbooltaal. Een centrale figuur in deze culturen uit de prehistorie en oudheid is de Oermoeder. We zien dat de samenlevingen in deze tijd egalitair zijn: er is een balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke, waarbij het sacraal-vrouwelijke centraal staat.

Weinigen weten dat talloze egalitaire culturen waarin wijze samenlevingsvormen ontwikkeld zijn, tot aan de dag van vandaag voortbestaan. Het herontdekken van het historisch fundament van de Oermoeder in kunst, mythen, samenleving, krachtplekken en bewustzijn, is belangrijk voor onze huidige samenleving! Dit leidt tot activering van het vrouwelijke Levensprincipe. Vanuit gelijkwaardigheid van het vrouwelijke ontstaat er partnerschap met het mannelijke. En vanuit partnerschap ontstaat de noodzakelijke balans en eenheid, individueel en collectief. Zo maken we een stap richting een nieuwe samenleving in balans.

“Na afloop van de basiscursus bekijk je de geschiedenis van de mens met andere ogen. Versluierde symbolen die je tegenkomt in je eigen omgeving, op reis of in musea in binnen- en buitenland, krijgen meer betekenis. Daarbij worden je inzichten over waarden gepresenteerd die verrassend actueel blijken te zijn.” Aldus Annine van der Meer.

Neem contact op wanneer u belangstelling heeft om de cursus in uw eigen omgeving te organiseren. Mail in dat geval dhr. Jaap Craamer, via aps@academiepansophia.nl

Flyer basiscursus ‘Op weg naar een samenleving in balans’