jungJung (26 juli 1875 – 6 juni 1961) was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij is de grondlegger van de analytische psychologie en een van de grondleggers van de dieptepsychologie. Hij is de herontdekker van het ‘onbewuste’, de grootste psychologische ontdekking in de 20e eeuw. Jung werkt met archetypes. Een archetype is een geërfd patroon van instincten, herinneringen en ervaringen, die wij als mensheid gezamenlijk, dus collectief hebben. Miljoenen jaren van evolutie hebben zich in de vorm van oerindrukken of oerinstincten in het onbewuste afgezet.

Die oerindrukken condenseren tot een klein aantal archetypen, een term die al in de oudheid in gebruik was en die Jung nieuw leven heeft ingeblazen. Ze vormen een soort schathuis vol met schatten die de mensheid in de loop van de evolutie verzameld heeft. Archetypen tonen zich in beelden of symbolen, die vanuit een gemeenschappelijke oerstructuur in de mens liggen opgeslagen. Wanneer men naar oude verhalen, mythen en sprookjes luister, kan men met dit gebied contact krijgen. Jung houdt van beelden en symbolen. Hij meent dat je, in het doorgronden van beelden en symbolen als uitdrukkingen van archetypen, in feite werkt aan je eigen innerlijke ontwikkelingsproces, je individuatieproces.

Jung wordt wel genoemd ‘de profeet van het archetype van de Grote Moeder’. Hij vindt het moederarchetype zeer belangrijk en besteedt er daarom veel aandacht aan. De gezonde moeder speelt in een centrale rol in het bestaan van een mens. De moeder is de eerste wereld van het kind.

Achter de aardse moeder staat de Grote Moeder. Zij bevat alle tegengestelden in haar wezen en is in zijn ogen de heilige matrix die voorafgaat aan de differentiatie waaruit alle dingen voortkomen. Het is het bewustzijnsniveau dat voorafgaat aan het ontstaan van de polariteit in het menselijk denken.

Annine van der Meer: ‘Mijn ontzag voor Jung is mij ingegoten door mijn leermeester Gilles Quispel. ‘Gilles Quispel kende Jung en werkte met hem samen. Jung had een grote belangstelling voor de gnosis. Via Quispel maak ik kennis met het gedachtengoed van Jung. Jung staat aan de basis van de grootste psychologische ontdekking van de 20e eeuw: het onbewuste. Pas veel later leer ik zien hoe het onbewuste een tussenschakel en poort vormt naar het kosmisch bewustzijn. Maar het zaadje is gelegd’.