Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

De vergeten vrouwelijke kant van drie monotheïstische wereldgodsdiensten

27 oktober 2018 van 10:00 tot 16:30

€35

ThemaHerontdek de verborgen vrouwelijke kant van de drie religies van het boek: jodendom, christendom en islam

Sprekers: Dr. Margaret Barker, Dr. Annine van der Meer en Drs. Malika Ouacha

Datum: Zaterdag 27 oktober 2018  van 10.00 – 16:15

Locatie: Kerkgebouw ‘De Bron’ |  Vogelplein 1  |  3815 GV  AMERSFOORT

Bijdrage:
 € 35,- inclusief drie consumpties koffie/thee en soep. (Voor de krappe beurs € 20,-)
Lunch: Wij serveren soep, u kunt zelf een lunchpakket meenemen of een lunch van te voren digitaal te bestellen bij de koster van de kerk. Meer informatie hierover wordt verstrekt in de bevestigingsmail.

Aanmelden: via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.
NB: Lees vooraf de inschrijfvoorwaarden.

U kunt hier de informatie van de themadag downloaden. We stellen het heel erg op prijs als u de informatie verder wilt verspreiden.

 


Over het thema

Drie in een. Joden, christenen en moslims hebben meer gemeen dat je in eerste instantie zou denken. Er zijn talloze verbindingen die tegenwoordig veelal buiten beeld blijven. Het geheim van deze verborgen verbindingen ligt – historisch gezien –  in de oudste geschiedenis. Er ligt een verbinding tussen de oude Hebreeuwse traditie die zich naar het oosten verspreidt en het oudste Hebreeuwse christendom dat onder andere naar Jordanië, Syrië en Arabië gebracht wordt. Er is een weinig bekende en onderzochte verbinding tussen de Hebreeuwse en Hebreeuws-christelijke traditie én de voorgeschiedenis van de islam. Want deze Hebreeuwse tradities verspreiden zich naar die gebieden waar de profeet Mohammed, zijn voorlopers én de vroege islam zich ontwikkelen. Tot slot is er de oerbasis van egalitair-matriarchale culturen die voorafgaan aan de drie culturen en religies van het boek.

De kinderen van Abraham. Joden, christenen en moslims worden gezien als de ‘kinderen van Abraham’. In de vroegste beschrijving van het leven van Mohammed gaan vier goede mensen op zoek naar de zuivere religie van Abraham, de traditie van de hanifaya der hanifen. De vier gaan ervan uit dat de zuivere religie van de kinderen van Abraham onzuiver is gemaakt. Zij ontmoeten in Syrië een christelijke monnik die hun de komst van een nieuwe profeet, Mohammed, voorspelt. Volgens de Koran hebben joden en christenen fouten gemaakt bij het bewerken van teksten. In de afgelopen conferenties van de stichting Pansophia is uitgebreid aan de orde gekomen dat dit inderdaad gebeurd is. Maar er is nog iets gebeurd. Bij het ´bewerken´ en ´aanpassen´ van de oude teksten aan een nieuwe tijdsgeest is het goddelijk vrouwelijke weggeschreven. Want dat mocht van latere generaties niet meer zijn omdat het te bedreigend was en te veel de weg naar binnen zocht. De drie religies van het boek tonen tal van vrouwvijandige elementen. Ze staan minder in het teken van de egalitaire leer van de grondlegger maar zijn getekend door latere patriarchale interpretaties van die leer.

De religies van het boek. Deze drie religies van het boek zijn voortgekomen uit de boodschap van grondleggers als Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed. Vanuit de oorspronkelijke boodschap ontwikkelt zich een leer, een theologie en een traditie. De ervaring wijst uit dat heilige teksten vaak  meerdere redacties ondergaan; de bewerkingen komen voort uit latere tijden. De tijdsgeest wordt steeds patriarchaler en kleurt de interpretaties van teksten als zodanig in. In dit redactie-proces wordt er een sluier van vrouwvijandigheid over de teksten uit Oude en Nieuwe Testament gelegd en dit vrouw-onvriendelijke aspect blijkt ook binnengedrongen te zijn in de latere islam. Tijdens deze conferentiedag willen wij tipjes van deze sluier oplichten en licht werpen op verborgen aspecten van het goddelijk vrouwelijke in de drie godsdiensten van het boek.

De Vrouwe ontsluierd. Centraal in de oude Hebreeuwse traditie van de Eerste Tempel staat een ´Maagd´ of Alma. Het Hebreeuwse woord ´Alma´ betekent zowel ´eeuwige Vrouwe´ als ´verborgen, gesluierde Vrouwe´. Alma is een van de vele eretitels voor de vrouwelijke partner van de Hoogste God El. Zij wordt ook wel in de Hebreeuwse en Hebreeuws-christelijke traditie de ´Heilige Geest´ of Wijsheid genoemd. Zij is verborgen omdat zij achter de voorhang in het Heilige der Heilige in de tempel resideert. Hier baart Wijsheid een zoon, de Heer. Hij is de Zoon van de vrouwelijke Heilige Geest, het vrouwelijke evenbeeld  van de Allerhoogste. Haar aardse manifestatie is de Grote Vrouwe of de Koningin Moeder die op aarde de Moeder en ook echtgenote is van haar zoon, de Koning. Zij weeft het verbond van vrede voor alle volken. Zij is de Moeder van de engelen die haar boodschappers en dienaren zijn, zij moeten de harmonie en balans in de kosmos bewaren. Wijsheid transformeert onwetende en in slaap gevallen mensen tot kinderen van het licht. Zij zalft hen tot gezalfden of mensen die opstaan in hun opstandings- of lichtlichaam.  Met de Vrouwe gaat ook de kennis hoe tot werkelijke wijsheid te komen, verloren. Deze dag werpt licht op verborgen vrouwelijke kanten van de  drie religies van het boek en herstelt het vrouwelijke in ere.

Souvigny bijbel uit de 12e eeuw: Abraham draagt zijn zonen in en op zijn schoot

Joden, christenen en moslims gelden als kinderen van Abraham. Op de Franse Souvigny-bijbel uit de 12e eeuw wordt stamvader Abraham afgebeeld: wij zien alleen zijn zonen in en op zijn aartsvaderlijke schoot. Waar zijn zijn dochters? Zij zijn uit beeld geraakt maar waren ze er wel? Nou en of: zij waren er wel degelijk. Hoe kunnen wij de dochters van Abraham opnieuw in beeld krijgen? Kan het verloren gegane vrouwelijke aspect voor een nieuwe verbinding zorgen tussen deze drie religies van het boek? Verbinding, een van de vrouwelijke kernkwaliteiten, staat centraal op deze dag.


Programma

  •   9.30-10.00      Aankomst met koffie/thee
  • 10.00-10.15      Opening door De heer Jaap Craamer, secretaris van de stichting  Pansophia.
  • 10.15-11.30      Margaret Barker: Searching for the Lost Lady and her Unity. The ancient Hebrew Tradition remembered in Arabia. Nederlandse titel: Op zoek naar de Verborgen Vrouwe en haar  Eenheid:  de Oude Hebreeuwse traditie herinnerd in Arabia. Vragen en reacties uit de zaal, mits de tijd het toelaat.
  • 11.30-12.00      Pauze
  • 12.00-13.00.     dr. Annine van der Meer: Een frisse, vrouwelijke wind door de      religies van het boek.
  • 13.00-13.45      Lunch
  • 13.45-14.45     drs. Malika Ouacha: De verborgen vrouwelijke kant van de Islam.
  • 14-45-16.00     dr. Margaret Barker: Searching for the Lost Lady and her Unity. Hebrew-Christianity in Arabia. About Miriam, Maria en Maryam. Nederlandse titel: Op zoek naar de Verborgen Vrouwe en haar Eenheid: het Hebreeuwse Christendom in Arabia. Over Miriam, Maria en Maryam. Vragen en reacties uit de zaal.
  • 16.15               Sluiting door de dagvoorzitter, de heer Jaap Craamer.

NB Dr. Barker geeft haar twee lezingen in het Engels. De hand-outs van deze twee Engelstalige lezingen worden in het Nederlands vertaald. Ze worden u voorafgaand aan de lezingen digitaal toegezonden. Tijdens de twee lezingen zijn er korte samenvattingen in het Nederlands.

Kosten: € 35,- inclusief drie consumpties koffie/thee en soep.

Lunch: Gelieve zelf uw lunch mee te nemen. Het is mogelijk uw lunch van te voren digitaal te bestellen. Opgave is gewenst. Incidenteel kan de lunch aan het begin van de dag te besteld worden bij Mw. Madelon de Koning,  de kosteres van de Bron.


Over de sprekers


Margaret Barker – Oudtestamentica, specialiste in archaïsch Hebreeuws en auteur van 17 boeken en vele artikelen. Zij is de stichter van de Temple Studies Group in Engeland. In 2012 schreef zij haar voorlaatste boek ‘The Mother of the Lord. The Lady of the Temple ’ deel 1. Momenteel werkt zij aan deel 2 in deze serie: ‘The Mother of the Lord. The Lady of the Church’. Bij dit onderzoek komt veel nieuw materiaal over Wijsheid vrij. Hierover zal zij in de lezingen berichten. Zie www.margaretbarker.com. Het handout van beide lezingen wordt in het Nederlands vertaald en tijdens de lezingen zijn er korte Nederlandstalige samenvattingen. 

Dr. Annine E.G. van der Meer – Godsdiensthistorica, theologe en symbooldeskundige . Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving.  Zij is auteur van 10 boeken en diverse artikelen. Zij is de oprichter en voorzitter van de stichting PanSophia.. Zie: www.anninevandermeer.nl. Voor haar boeken onder andere over Sophia en maria en de vrouwelijke kant van God zie www.pansophia-press.nl

Drs. Malika Ouacha, promovenda Antropologie op het gebied van identiteit, gender en seksualiteit van vrouwen in Ait Hdidou in Zuid-Marokko, consultant en onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam.


Samenvatting van de lezingen


Ochtendlezing van Margaret Barker:
Op zoek naar de Verborgen Vrouwe en haar Eenheid:  de Oude Hebreeuwse traditie herinnerd in Arabia.
In de Eerste Tempelperiode (968-586 v. Chr.) werd de Vrouwe geëerd als partner van de hoogste God. Maar toch zijn er dan al spanningen in Oud-Israël tussen de aanhangers van de Oude Religie, die staan in de Hebreeuwse traditie, en de hervormers, die veranderingen wensen: zij willen de Vrouwe en haar kinderen weg hebben. Deze groep komt definitief aan de macht in de Tweede Tempel (525 v. Chr. – 70 na Chr.). Dan  breekt een soort ‘Beeldenstorm’ los waarbij de beelden van de Vrouwe en haar engelen worden vernietigd en de teksten over haar en haar kinderen worden gewijzigd. Al rond 700 v. Chr. vluchten vertegenwoordigers van de behoudende groep in de persoon van de profeet Jesaja en zijn leerlingen uit Jeruzalem weg. Het is deze groep die het oudere geloof in ere houden en de Vrouwe wil blijven eren. Onder hen bevinden zich ook de profeten Micha, Joël en Habakuk. De geschriften van deze profeten vertellen ons meer over de Vrouwe in de Eerste Tempel. De eerste Christenen gebruiken de geschriften van al deze profeten om Maria te beschrijven en de geboorte van Jezus. Dit toont aan dat de school van Jesaja en zijn profeten het kader is waarin we de rol van Maria in de vroege kerk kunnen begrijpen.

Jesaja’s leerlingen vluchten naar een bergachtige streek in de woestijn, het is vrijwel zeker dat dit Zuid-Jordanië is geweest, een gebied dat toen ‘Arabia’ werd genoemd. E is meer bekend over Arabia. Tijdens het eerste Pinksterfeest bevinden zich joden uit Arabia in Jeruzalem. Paulus gaat na zijn bekering naar ‘Arabia’. Een verslag uit de late vierde eeuw geeft informatie over een groep christenen in Arabia. Hun spotnaam was de ‘Kollyridianen’ (van kollyris of ‘klein broodje’), dus de ‘de kleine (zoete) broodjes-offeraars(ters)’ of de broodjes bakk(st) ers. Zij eerden de Vrouwe. Onder hen bevonden zich vele vrouwen.

Lezing Annine van der Meer: Een frisse, vrouwelijke wind door de religies van het boek.
Stel je voor dat je architect bent. Je krijgt de opdracht een gebouw te ontwerpen dat synagoge, kerk en moskee in één is, een multifunctioneel gebouw dat thuis hoort in een multiculturele samenleving. Welke gemeenschappelijke symbolen gebruik je om het interieur te verfraaien? Dit roept de vraag op: wat is de essentie van de drie religies van het boek? Wat hebben ze gemeenschappelijk en verbindt hen met elkaar? Wat nemen moderne mensen die in westerse, ‘multiculti’ samenlevingen leven mee om agressie tussen individuen, groepen en staten achter zich te laten en samen op weg te gaan naar een nieuwe gouden tijd van vrede en balans?

Lezing Malika Ouacha: De verborgen vrouwelijke kant van de islam.
Ik neem jullie mee terug naar de 570 na Chr. Op het moment dat Aminah bint Wahb een ingeving krijgt van God, met de kennis dat zij een baby baart die later in zijn leven een grote rol zal vervullen op het Arabisch schiereiland; namelijk die van de boodschapper van het woord van God en tevens als laatste profeet. Aan de hand van de levensloop van profeet Mohammed, en zijn erfenis die vandaag de dag nog steeds leeft onder bijna 2 miljard mensen wereldwijd, laat ik jullie kennis maken met Halima, Khadija, Aicha, Zainab tot aan Fatima el Fihri die als islamitische vrouw de eerste universiteit ter wereld sticht in Fez: Al Qarawiyeen. Het beeld rondom de Islam als een patriarchale stroming die verspreid is door het patriarchaat zal ik aan de hand van verschillende casussen van vrouwen uit de Islamitische en tevens wereldgeschiedenis, weerleggen. Tijdens mijn lezing komt de vrouwelijke oerkracht die ook leeft in de bron van Islam, zoals dat het doet bij het Jodendom en Christendom, naar voren.

Middaglezing van Margaret Barker: Op zoek naar de Verborgen Vrouwe en haar Eenheid: het Hebreeuwse Christendom in Arabia. Over Miriam, Maria en Maryam.
Centraal in het Boek Openbaring staat het visioen van de Vrouwe bekleed met de zon. Zij baart het koningskind en wordt vervolgens de woestijn in gedreven, waar mensen zich om haar bekommeren. Waar vindt dit alles plaats en wie zorgen er in de woestijn voor haar? Dit visioen is bekend lang voordat de evangelist Johannes het boek Openbaring schrijft. Jezus kent het visioen. Het was een van de vele visioenen die door de mensen van de Oude Hebreeuwse Religie bewaard werden en die ernaar verlangden de Vrouwe terug te zien keren naar haar tempel in Jeruzalem. In het boek Openbaring schrijft Johannes deze visioenen op omdat hij ervan overtuigd is dat ze tot vervulling komen in Maria, in het leven van Jesus en in de vroege kerk.

Andere tradities vertellen ons van een groep heiligen die op een berg in de woestijn leven; ze bearen daar oude boeken van hun voorvader Seth. Ze kijken uit naar een speciale ster. Wanneer ze een ster zien die een visioen van de Vrouwe en haar zoon in zich draagt, gaan ze op weg naar Bethlehen en nemen geschenken mee. We kennen hen als de ‘magi’ of de drie koningen. Andere afstammelingen van Seth bewaarden overleveringen over de Vrouwe die nu gevonden worden in sommige vroege gnostische geschriften. Haar oude Hebreewuse namen en titels liggen ten  grondslag aan de Koptische tekst.


Aanmelden voor de themadag

 

Gegevens

Datum:
27 oktober 2018
Tijd:
10:00 tot 16:30
Kosten:
€35
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, , , ,

Organisator

PanSophia
E-mail:
academie@pansophia.nl
Website:
www.pansophia.nl

Locatie

Kerkgebouw De Bron
Vogelplein 1
Amersfoort, 3815 GV Nederland
+ Google Maps