Foto-HGAHeide Göttner-Abendroth (1941), Duitse filosofe en oprichtster van vrouwenstudies in Duitsland. In 1983 zegt zij haar baan aan de universiteit van München op en richt zich vanuit haar specialisme methodologie en theorievorming gedurende tien jaar op het formuleren van een wetenschappelijk fundament voor de studie naar matriarchaten. Zij sticht een nieuwe tak van wetenschap: het matriarchaatonderzoek. In 1986 richt zij de ‘Internationale Akademie Hagia’ op.


Het matriarchaatonderzoek heeft zich de laatste twintig jaar sterk ontwikkeld, mede door (1) archeologische vondsten van grote hoeveelheden vrouwelijke of Venuskunst en talloze apocriefe teksten, (2) door nieuwe wetenschappelijke dateringstechnieken, (3) door de zeer recente deelname van vrouwen aan de academische wereld en (4) door de digitale communicatiemiddelen.

Göttner herdefinieerde het begrip ‘matriarchaat’ vanuit ‘mater’ en ‘archè’ of ‘moeder’ en ‘begin’. ‘Archè’ of ‘begin’ krijgt pas later de betekenis van ‘heerschappij’. Wie staat er aan het begin: de moeder of de vader? Wel: diverse wetenschappen geven het aan, de biologie, archeologie en de kunstgeschiedenis: de moeder staat aan het begin; het moederschap is bekend vóór het vaderschap.


Wat is een matriarchaat?
Een matriarchaat is een samenleving waarin de stammoeder en de vrouwen een gerespecteerde en centrale positie vervullen. Zij geven leiding zonder te overheersen. Deze moderne definitie is gebaseerd op onderzoek in oude en hedendaagse matriarchale samenlevingen. Balans is het sleutelwoord. Er is balans tussen mens, dier, plant en mineraal. Balans tussen geslachten, generaties en maatschappelijke groepen. Men leeft in balans met zichzelf, de voorouders, de naaste familie- en clanleden, de natuur en de kosmos. Men ervaart een verbinding tussen alles wat leeft en is. Hier zijn egaliteit en democratie. Geen incest, verkrachting, agressie, huiselijk geweld en grootschalige oorlogen. Er is vrijheid voor jong en oud, ook op seksueel gebied. Homoseksualiteit en transseksualiteit worden positief bejegend. Er is ruimte voor alles en allen in de eigen eigenheid. Het matriarchaat krijgt een op wetenschappelijk onderzoek en níet op vooroordeel gebaseerde ruime en onbelaste definitie. Andere benamingen zijn moederculturen of godinculturen.

Onder auspiciën van Akademie Hagia en Heide Göttner-Abendroth zijn er diverse matriarchaatcongressen georganiseerd. In 2003 vindt het eerste wereldcongres voor matriarchaatonderzoek in Luxemburg plaats. Het draagt de titel ‘Maatschappij in Balans. Een nieuw millennium, een nieuwe wetenschap, een nieuwe politiek’. Matriarchaatonderzoekers uit Afrika, Azië, Amerika en Europa ontmoeten elkaar en vertellen over hun veldwerk. In 2005 is een volgend wereldcongres georganiseerd, in Texas. In 2009 volgt een drukbezocht internationaal congres in Toronto ‘A Motherworld is possible’. In 2011 een internationaal congres in Sankt Gallen ‘The Time is Ripe’ en in 2015 volgt een internationaal congres in Rome ‘The maternal roots of the Gift Economy’.

Haar eigen website
Academie Hagia