Onze inspirators zijn de mensen die ons op het pad hebben gezet om de verborgen vrouwelijke geschiedenis naar boven te halen, om de feiten opnieuw te bekijken en ons te herinneren waar we vandaan komen.

Dit zijn o.a.:


jungCarl Gustav Jung (1875 – 1961)

Jung was een Zwitsers psychiater en psycholoog. Hij is de grondlegger van de analytische psychologie en een van de grondleggers van de dieptepsychologie. Hij is de herontdekker van het ‘onbewuste’, de grootste psychologische ontdekking in de 20e eeuw. Jung werkt met archetypes. Een archetype is een geërfd patroon van instincten, herinneringen en ervaringen, die wij als mensheid gezamenlijk, dus collectief hebben. Miljoenen jaren van evolutie hebben zich in de vorm van oerindrukken of oerinstincten in het onbewuste afgezet. Lees meer…


Marija Gimbutas (1921 – 1994)Maria Gimbutas

Marija Gimbutas was een Litouws-Amerikaans archeologe met als specialisatie de neolithische en bronstijdculturen. Zij vlucht uit Litouwen tijdens de tweede wereldoorlog en bereikt via Duitsland in 1949 de VS. Tussen 1967 en 1989 is zij hoogleraar Europese Archeologie aan de Universiteit van California in Los Angeles, de UCLA. Zij schrijft 28 boeken en 300 artikelen. In ruim 40 jaar baanbrekend onderzoek vindt zij de cultuur van het Oude Europa terug. Zij levert hiermee een Titanen-arbeid; zij ontwikkelt een samenhangend en sacraal symboolsysteem voor de veelal vrouwelijke kunst die zij opgraaft. Zij meent al tijdens haar leven dat haar werk pas 30 jaar na haar dood werkelijk begrepen zou worden. Lees meer…


Dr. Margaret Barker

Margaret Barker (1944)

Dr. Margaret Barker is een Oudtestamentica die in 1998 in het UK tot president wordt gekozen van de Society for Old Testament Study, de SOTS. In 2008 behaagt het Koningin Elisabeth van Engeland om Margaret Barker de onderscheiding van Doctor in Divinity toe te kennen uit handen van de aartsbisschop van Canterbury ‘als erkenning voor haar werk om de Jeruzalem temple en de oorsprong van de christelijke liturgie, die eeh belangrijke nieuwe bijdrage vormde voor ons begrip van het Nieuwe Testament en die belangrijke nieuwe onderzoeksterreinen opende’. Lees meer…


gilles-quispelGilles Quispel (1916-2006)

Gilles Quispel  was een Nederlands classicus die werkzaam was als hoogleraar geschiedenis van het vroege christendom aan de Rijskuniversiteit in Utrecht. Gilles Quispel is de nestor van de gnosis, het innerlijk weten dat voortkomt uit innerlijke ervaring. Hij krijgt bekendheid doordat hij in 1952 met hulp van de Zwitserse psychiater Jung, codex of boek een van de dertien bij Nag Hammadi teruggevonden boeken aankoopt. In 1956 verricht Quispel een tweede heldendaad. Het lukt hem om met hulp van koningin Juliana, die geïnteresseerd is in de teruggevonden vroeg-christelijke teksten, een kopie van een boek uit codex twee, namelijk het evangelie van Thomas, te verwerven. Lees meer…


max dashuMax Dashu (1950)

Max Dashu is een Amerikaanse feministische historicus. Al in 1970 richtte zij de ‘Suppressed Histories Archives’ met het doel vrouwengeschiedenis vanuit een internationaal perspectief te onderzoeken en documenteren. Zij wil vrouwen en hun erfgoed terugbrengen in de culturele herinnering. Dit moet tot vrouwen-bevrijding en vrijheid leiden. Dashu staat bekend om haar wereldomvattende archeologische expertise op het gebied van oude vrouwelijke iconografie. Ze bouwde een collectie op van 15,000 foto’s en 20,000 digitale afbeeldingen. Lees meer…


pinkolaestesClarissa Pinkola Estés (1945)

Jungiaans psychoanalyticus en verhalenvertelster Dr. Clarissa Pinkola Estés is bij velen bekend van haar internationale bestseller De Ontembare Vrouw (Women who runs with the Wolves) waarin ze de ziel van de vrouw tot leven brengt met verhalen; vele bekende en minder bekende sprookjes, mythen en verhalen uit de hele wereld bijeen. Op onnavolgbare wijze vertelt ze deze oude teksten na, en ze legt haarscherp de diepere betekenis ervan uit.
www.clarissapinkolaestes.com


BolenJean Bolen (1941)

Jean Shinoda Bolen is een bekend Amerikaans-Japanse psychiater in de traditie van Carl Gustav Jung. Zij werkte als hoogleraar klinische psychologie aan de Unviersiteit van Californië en is auteur van talloze bestsellers als Godinnen in elke vrouw (1986), Goden in elke man (2000) en Godinnen in de ouder wordende vrouw (2001). Het zijn boeken die gebaseerd zijn op Jung’s ideeën omtrent de archetypen van het collectieve onbewuste en op haar tientallen jaren van praktische ervaring als Jungiaans analytici. Lees meer…


Heide GöttnerHeide Göttner-Abendroth (1941)

Heide Göttner-Abendroth is een Duitse filosofe en oprichtster van vrouwenstudies in Duitsland. In 1983 zegt zij haar baan aan de universiteit van München op en richt zich vanuit haar specialisme methodologie en theorievorming gedurende tien jaar op het formuleren van een wetenschappelijk fundament voor de studie naar matriarchaten. Zij sticht een nieuwe tak van wetenschap: het matriarchaatonderzoek. In 1986 richt zij de ‘Internationale Akademie Hagia’op.  Lees meer…