Venuskunst
Ken je kunstschatten! We werken aan een overzicht van alle Venuskunst, te beginnen met die van eigen bodem en Europa.

Godinnen & Heiligen
De matriarchale samenlevingen kenden vele Godinnen. Later transformeerde de kerk deze godinnen tot heiligen en er kwamen nieuwe bij. Ook de geschiedenis heeft vele wijze vrouwen voortgebracht die we aan de vergetelheid willen onttrekken. Leer ze allemaal kennen.

Recht gezet! 
De waarheid ontsluierd. In deze tijd worden oude vondsten herontdekt en geschiedkundige correcties worden doorgevoerd,  die ontdaan zijn van de eeuwenlang overheersende patriarchale zienswijze en weer worden gezien zoals het werkelijk is. Eeuwen is er valsheid in geschriften gepleegd, nu is het tijd voor de Waarheid – voor de wijsheid van Sophia. Het zijn de ontdekkingen van de wetenschappers van nu.

Samenleving van de Toekomst
Deze tijd is door vele inheemse wijzen aangeduid als de Nieuwe Tijd, de Tijd van de Vijfde Zon, waarin het mannelijk en vrouwelijk weer met elkaar in balans kunnen komen. Marja de Vries zette met haar boek de term blijvend op de kaart; we zijn op weg naar een samenleving in balans. 

Sacraal Landschap
Het sacrale landschap stamt uit de tijd dat de natuur: de bergen, rivieren, bronnen, bomen, en stenen  hun eigen verhaal te vertellen hadden. Het gaat hand-in-hand met de natuurreligie, waarin de mensen nog verbonden waren met alles om hen heen. Wie wil kan in het landschap van nu de sporen nog terugvinden.

Sjamanisme, divinatie en trance
In de oude Moederculturen leefde men vanuit de rechter hersenhelft, vanuit het wij bewustzijn. Ze waren meer verbonden met hun hart en praktiseerden eigen methoden om tot kennis te komen, zoals sjamaniseren, orakelen, profeteren, voorspellen, dromen over krachtdieren, en brachten zichzelf in trance met dans, muziek, en drum.

Ontdekkingen & Wetenschap
Blijf op de hoogte van nieuwe (wetenschappelijke) ontdekkingen op het gebied van o.a. prehistorie, krachtplaatsen, bijbel, archeologie, antropologie, biologie, en dieptepsychologie.

Misdaden tegen vrouwen
Helaas worden de rechten van vrouwen over ter wereld nog altijd geschonden en haar sacrale functie als ‘voortbrenger van het leven’ gepoogd de grond in te drukken.
Wij willen hier aandacht voor vragen. De ogen te openen en deze vrouwen bij te staan in daad of geest.

Matriarchaat & Inheemse Wijsheid
Waar in het Westen veel oorspronkelijk kennis verloren is gegaan kunnen we in de inheemse en matriarchale culturen nog de stemmen horen van onze voorouders. Het is kostbare kennis die gedeeld mag worden.

Moeder Aarde
Respect voor de natuur om ons heen en de aarde waarop wij leven is de basis van ons menszijn.

Geboorte & Vruchtbaarheid
Zonder vruchtbare vrouwen zou de mensheid uitgestorven zijn. Daarom werd de vruchtbare vrouw van oudsher geëerd, de eerste menstruatie gevierd, geboorte gekoesterd en sterven gezien als een nieuwe geboorte. Wat is er mis gegaan en wat zijn we vergeten?

Gezondheid & genezing
Oude kennis en nieuwe inzichten om te kijken naar gezondheid en genezing. D.m.v Kruiden, aarden, het sacrale lichaam, Geest en Ziel, chakra’s, en meer.

Bijbel & Gnostiek
Er is weinig dat zo’n grote invloed heeft gehad op ons Westerse leven als de Bijbel. Maar als we nu eens lezen wat er echt staat? Dan klinkt er een heel ander verhaal….
Wat ze ons allemaal niet vertelden….

 

>>