Lezing ‘Is Oorlog van alle tijden’?
Door : Annine van der Meer
Duur: 2 tot 2,5 uur


anninevandermeerWaar of niet waar: ‘in de lange geschiedenis van de mensheid is oorlog een vrij recent verschijnsel’? Ja heus, het is echt waar. Onderzoek wijst uit dat de oude mens gedurende vele duizenden jaren vreedzaam leefde. In de meeste inheemse culturen van niet-Westerse volken doet de mens dat nog steeds, mits deze cultuur niet al te zeer door de westerse leestijl is aangetast. Vóór het contact met de westerse ‘beschaving’ kent men hier geen collectieve oorlog of agressie, verslavingsproblemen, milieuproblemen, rechtzaken, recalcitrante pubers, huiselijk geweld of incest. Én… vrouwen spelen er een centrale rol. De inheemse culturen lijken in hun eenvoudig en harmonieus bestaan beschaafder dan menig westerse oorlogvoerende natie met alle interne ‘beschavingsziekten’ en beschavingsproblemen vandien. Moeten wij onze definitie bijstellen van wat een beschaafde natie en wat een beschaafd mens is? De nieuwe antropologische inzichten over moderne vreedzame culturen van balans bevestigen oudere archeologische inzichten over de vreedzaamheid van de oude IJstijdmens uit de tijd van de jagers en voedselverzamelaarsters. Deze was geen primitieve wilde die in berenvel met zijn knuppel zwaaide, zijn ondergeschikte vrouw in de grot onder de duim hield en dood en verderf zaaide in de dierenwereld. De mens was niet onbeschaafd, agressief en geweldadig zoals traditioneel nog steeds wordt aangenomen. De IJstijdkunst toont geen beelden van oorlog of wapens. Er zijn geen dominantie-structuren en er is gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Dit beeld blijft bestaan in de periode na de IJstijd, de tijd van de vroege landbouw van 10.000 – 4000 v. Chr. Wanneer is oorlog over de mensheid gekomen? Dat is gebeurd wanneer het patriarchaat aanbreekt rond 4000 v. Chr. Het is een recente ontwikkeling die de mensheid nu al 6000 jaar teistert.