Dr. Margaret Barker

Dr. Margaret Barker

Dr. Margaret Barker is een Oudtestamentica die in 1998 in het UK tot president wordt gekozen van de Society for Old Testament Study, de SOTS. In 2008 behaagt het Koningin Elisabeth van Engeland om Margaret Barker de onderscheiding van Doctor in Divinity toe te kennen uit handen van de aartsbisschop van Canterbury ‘als erkenning voor haar werk om de Jeruzalem tempel en de oorsprong van de christelijke liturgie, die een belangrijke nieuwe bijdrage vormde voor ons begrip van het Nieuwe Testament en die belangrijke nieuwe onderzoeksterreinen opende’.

Margaret schreef tot dusver 17 boeken en talloze artikelen. Een van haar laatste werken uit 2012 is het bijzondere boek: ‘The Mother of the Lord, vol 1. Zij heeft grote belangstelling voor Wijsheid als vrouwe naast God en Moeder van de Zoon of de Heer, voor Wijsheid als centrale figuur in het Oude Testament. Die belangstelling zet zich voort in Maria, de Moeder van de Heer uit het Nieuwe Testament. In 2012, 2013, 2015 en 2016 heeft zij op bijeenkomsten en congressen van Academie Pansophia lezingen gegeven.

 

Annine van der Meer schrijft: “Margaret schraapt als ‘tekstarcheologe’ laag na laag af en verwijdert met groot vakmanschap de vernislaag die latere vrouwvijandige generaties over oudere vrouwvriendelijker redacties van het Oude Testament hebben gelegd. Zo reconstrueert zij de oudere Hebreeuwse traditie van de patriarchen en eerste tempel uit de periode 2000-586 BC., waarin het goddelijk vrouwelijke duidelijk aanwezig was maar later wordt weggeschreven. Dit is in haar visie van groot belang omdat Jezus en de allereerste christenen deze traditie willen herstellen en voleindigen (Heb. 9:3-5). Daartoe richtte zij een school op, de ‘Temple School’, die ook een nieuwe theologie ontwikkelt, de ‘Temple theology’.” Artikelen van Annine van der Meer over Margaret Barker vindt U op www.anninevandermeer.nl onder artikelen 2012, 2013 en 2015.

 

In 2013 schrijft dr. Boudewijn Koole over haar:

Dr Margaret Barker is een Britse oudtestamentica van Methodistische huize die zichzelf op haar dertiende Hebreeuws leert. Zij houdt een levenslange fascinatie voor de oude Hebreeuwse en Aramese teksten. Zij heeft deze kennis om weten te zetten in een breed opgezette nieuwe visie op de geschiedenis van deze teksten, op de vroege tradities die eraan ten grondslag liggen en de latere die zich er op baseerden. Die laatste omvatten niet alleen diverse te onbekende Joodse tradities en hun geschriften (of wat daarvan rest) maar ook de eruit voortgekomen of zich er op baserende christelijke en islamitische tradities en bronnen. Daarbij is zij archeologische en historische bronnen buiten de officiële godsdiensten niet uit de weg gegaan. Een reusachtige arbeid. Al die jaren studie van vele details op onderzoeksterreinen die deels ontgonnen dienden te worden, hebben geleid tot opmerkelijke resultaten die steeds duidelijker worden aan het groeiende publiek dat haar studies en lezingen volgt. De samenhang van de grote lijnen duidelijker wordt steeds duidelijker. Hierdoor vragen velen die eerst sceptisch stonden tegenover haar ontdekkingen, zich vol nieuwsgierigheid en bewondering af waarom niemand eerder deze samenhangen zo natuurlijk over het voetlicht bracht. Ook vraagt men zich af welke gevolgtrekkingen uit haar in eerste instantie historische en feitelijke ontdekkingen te trekken zijn.

Alle details over publicaties en actuele seminars e.d. vindt u op haar website www.margaretbarker.com en verwante studies en activiteiten op www.templestudies.org en www.templestudiesgroup.com