max dashuMax Dashu (1950) is een Amerikaanse feministische historicus. Al in 1970 richtte zij de ‘Suppressed Histories Archives’met het doel vrouwengeschiedenis vanuit een internationaal perspectief te onderzoeken en documenteren. Zij wil vrouwen en hun erfgoed terugbrengen in de culturele herinnering. Dit moet tot vrouwen-bevrijding en vrijheid leiden. Dashu staat bekend om haar wereldomvattende archeologische expertise op het gebied van oude vrouwelijke iconografie. Ze bouwde een collectie op van 15,000 foto’s en 20,000 digitale afbeeldingen.

Zij heeft zo’n 150 Power Point Presentaties ontwikkeld over heldinnen en verborgen vrouwelijk erfgoed door de hele wereldgeschiedenis heen. Haar werk overbrugt de kloof tussen de academia en de ervaringsgerichte volkskennis. Het plaatst juist die inheemse vrouwen – vaak verzetsstrijdsters, sjamanes, en paranormaal begaafde vrouwelijke leiders van het gewone volk, heldinnen – op de voorgrond, die de traditionele historische standaardwerken niet gehaald hebben. Belicht worden terreinen waar vrouwen invloed en macht bleven uitoefenen, ook in sommige patriarchale samenlevingen. Haar onderwerpen betreffen vrouwelijke leiders, vrouwelijke sjamanes, heksen, heksenvervolging, moederrecht-culturen, patriarchaten en de oorsprong van dominantie-systemen.

Al meer dan 45 jaar heeft zij honderden presentaties gegeven op universiteiten, centra, boekhandels, scholen, bibliotheken, gevangenissen, galleries, festivals en conferenties in Noord-Amerika, Mexico, Duitsland, Ierland, Engeland, Italië, Zwitserland, Nederland, Australië, België en Oostenrijk. Momenteel werk zij aan haar vierdelige bronuitgave over vrouwen in de Europese volkscultuur en de heksenvervolging, dat in 2016 zal uitkomen.

Annine van der Meer kent Max Dashu persoonlijk en ontmoette haar op diverse matriarchaatscongressen zoals in Hambach in 2010 en Sankt Gallen in 2011.
Zij schonk Max haar boek The Language of MA the primal mother. De summary van dl 1 berust voor een deel op Max Dashu’s onderzoek. Max was blij met het tot stand komen van dit boek dat een overzicht geeft van 40,000 jaar venuskunst.

Max Dashu heeft haar eigen youtube kanaal vol waardevolle video’s 

 

Tprachtige postersTevens maakt Max Dashu deze prachtige posters

xxx