PanSophia boeken

Auteur: Dr. Annine E.G. van der Meer

Auteur: Drs. Danielle van Dijk:

Auteur: Wim Bonis

Auteur: Drs. Karin Haanappel

Auteur: Nicole E. Zonderhuis

Auteur: Selma Sevenhuijsen

 • De glimlach van de Sirene,
 • Matilda van Canossa, Koningin van het Vaticaan

 

 Cover_Van-venus-tot-madonna-front nwVan Venus tot Madonna
een verborgen geschiedenis

Auteur: Annine van der Meer
Jaar van uitgave: 2006, heruitgave 2015
Taal: Nederlands
ISBN 9789082031355
Omvang: 668 p
Gewicht: 2,38 kg
Prijs: € 29,95
Bestel: www.pansophia-press.nl

‘Van Venus tot Madonna’, een verborgen geschiedenis is een speurtocht naar een verloren moederland, een vervlogen tijd waarin moeders en vrouwen nog respect genieten en in harmonie leven. Een land waar God de moeder alom gekend wordt en nog niet zoek geraakt is zoals in de latere vaderculturen. Archeologie, kunst, mythen en hymnen worden onderzocht om dit verloren moederland opnieuw in kaart brengen. Men spreekt er de taal van beelden en symbolen. In het boek wordt de code van deze vergeten en verloren beeldtaal ontcijferd.

Na de moederculturen breekt de tijd waarin vaderculturen de overhand krijgen. Het boek brengt die omslag en de oorzaken ervan in kaart. Het beschrijft de overgang van moeder- naar vaderland. De symbolen die de mensen ooit met de moedermelk indronken, worden in een taal der vaders omgezet. Van Moeder wordt God een vader. Zelf raakt de Moeder verborgen. In tal van vaderculturen mag zij niet meer zijn. En mét haar worden haar hemelse én aardse dochters geestelijk én fysiek gekrenkt, veracht, verkracht, verminkt en vermoord. In het vaderland is de wereld is hard geworden en veruiterlijkt.
Toch leven de symbolen van de verborgen Moeder hier verhuld en versluierd voort. In dit boek leer je ze weer kennen. De verborgen Moeder is niet dood., zij leeft! Lees hoe zij als het ware opnieuw geboren wordt in deze tijd.

Het herkennen van de symbolen van de verborgen Moeder en haar dochters maken het in de vadercultuur verharde hart weer zacht. Doen je de harde en veruiterlijkte cultuur- en religie van de vaders relativeren en in historisch en symbolisch perspectief plaatsen. En laten je eindelijk in jezelf thuis komen. Thuis bij je eigen Vader én Moeder in jouw eigen diepste en goddelijke Zelf.

Van Venus tot Madonna in een notendop


de drie dames uit duitslandDe Drie Dames uit Duitsland
De Matronen en Nehalennia, Moedergodinnen uit de vaderlandse geschiedenis

Auteur: Annine van der Meer
Jaar van uitgave: 2015
Taal: Nederlands
ISBN 978-90-820313-3-1
Omvang: 144p,
Prijs: € 15,00
Bestel: www.pansophia-press.nl

Moedergodinnen uit de vaderlandse geschiedenis: over de wijde verspreiding van Moedergodinnen in Duitsland en Noordwest-Europa. Uitwerking van het basisboek Van Venus tot Madonna over de verborgen Moeder die zich hier splitst in drie ‘Moedergodinnen’ (grootmoeder, moeder, dochter) in Duitsland.
Klik hier voor een inzage in de inhoud en de cover.

De Drie Dames of Matronen staan afgebeeld op maar liefst 850 altaren die uit Duitsland komen. Toch zijn ze relatief onbekend; ze hebben de geschiedenisboeken in Duitsland niet gehaald. Hun heiligdommen liggen vaak in de buurt van water op krachtplaatsen waar het energieniveau van de aarde hoog is. In hun drievoudigheid gaan ze over hemel, aarde en onderwereld. Hierin ligt ook de verbinding met Nehalennia uit Zeeland die dezelfde drievoudigheid kent.


nieuw licht op NehalenniaNieuw Licht op Nehalennia
Over een Zeeuwse Moedergodin uit de vaderlandse geschiedenis

Auteur: Annine van der Meer
Jaar van uitgave: 2015
Taal: Nederlands
ISBN 978-90-820313-2-4
Omvang: 176p,
Prijs: € 17,50
Bestel: www.pansophia-press.nl

Over Nederland en een onbekend vrouwvriendelijke geschiedenis uit het moederland. Uitwerking van het basisboek Van Venus tot Madonna over de verborgen Moeder die hier ‘Moedergodin’genoemd wordt in Nederland.
Klik hier voor een inzage in de inhoud en de cover.

Onlangs is Nehalennia als een zeemeermin opgedoken uit de Zeeuwse wateren. Zij is verreweg de meest bekende godin van Nederlandse bodem; er zijn maar liefst 370 altaren, beelden en figurines van haar opgevist. Echter, haar naam heeft de vaderlandse geschiedenis- en schoolboeken niet gehaald. In dit boek brengt de auteur Nehalennia en de veelal onzichtbare vrouwen rond haar tot leven. Zij neemt de symbolen op de vele altaren als uitgangspunt en ontwikkelt een iconografie. Zij laat de godin spreken via de taal van haar symbolen.

 


De Zwarte madonna van Oer- tot EindtijdDe Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd
De Moeder van Donker en Licht en haar dochter Maria Magdalena.

Auteur: Annine van der Meer
Jaar van uitgave: 2015
Taal: Nederlands
ISBN 978-90-820313-1-7
Omvang: 264p, waarvan 72 beeldpagina’s met 277 kleurenfoto’s en zwart-witschetsen.
Prijs: € 29,95
Bestel: www.pansophia-press.nl

 

De oeroude en universele geschiedenis van de Zwarte Madonna, toegespitst op Frankrijk en het optreden van Maria Magdalena in Frankrijk. Uitwerking van het basisboek Van Venus tot Madonna over de donkere kant van de verborgen Moeder van de oudheid tot aan het Frankrijk anno 2015.

 • Waarom vindt men in Frankrijk buitenproportioneel meer beelden van de Zwarte Madonna dan in andere landen?
 • Waarom wordt zij hier bij voorkeur gevonden op krachtplaatsen in het landschap met een verhoogd energieniveau?
 • Waarom is in Frankrijk de figuur van de Zwarte Madonna nauw verbonden met Maria Magdalena?

Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in dit boek. Het volgt de weg van de Donkere Moeder vanaf de Zwarte Venus in de oertijd, via de Keltische en Oosterse Zwarte Godinnen naar haar christelijke manifestaties in Maria Magdalena en de Zwarte Madonna.


n-the-language-of-ma-the-primal-mother-112-239The Language of MA the primal mother
The evolution of the female image in 40,000 years of global Venus Art

 

Auteur: Annine van der Meer
Jaar van uitgave: 2013
Taal: Engels
ISBN 978-90-820313-8-6
Omvang: 592 p
Gewicht: 2,38 kg
Prijs: € 39,95  ook als  E-boek.
Bestel: www.pansophia-press.nl

Dit boek geldt als de ‘bijbel van Venuskunst’ en bevat wel  1300 Venusfigurines of liever gezegd beelden van oermoeders of stam/clanmoeders. Dit boek geeft richtlijnen om symbolen bij Venuskunst te herkennen op tentoonstellingen, in musea en op reis.

Het is een basisboek bij studierichtingen als kunstgeschiedenis, archeologie, antropologie, psychologie, theologie, religiestudies en vrouwenstudies. Daarnaast is het geschikt voor kunstacademies. Tot slot mag het niet ontbreken bij kunstenaars, kunstminnaars en kunstverzamelaars.

Dit boek:

 • brengt vanuit een nieuwe kunsthistorische benadering de bijdrage van de vrouw aan de evolutie defintief in kaart en maakt een einde aan een mannelijke wereldgeschiedenis zonder vrouwen.
 • brengt oermoeders in beeld die later Venussen en soms ook pin ups werden genoemd. Het boek rehabiliteert hen als eerste vrouwelijke leiders der mensheid.
 • biedt een universeel vrouwelijk symboolsysteem dat wereldwijd een opvallende consistentie en continuiteit vertoont.
 • maakt duidelijk dat vrouwelijke kunst in de prehistorie in vergelijking met mannelijke kunst aantoonbaar in de overgrote meerderheid is en legt uit waarom.
 • leert hoe een vroege oermoeder te onderscheiden is van een latere godin, haar priesteres en haar smekelinge.
 • volgt hoe over een vrouwelijk symboolsysteem een mannelijk systeem wordt gelegd waardoor het vrouwbeeld devalueert en de wereld verandert in een tranendal.
 • ontsluiert de verloren Vrouwe en Moeder van Oud-Israël en laat zien op basis van beeld- én tekstmateriaal hoe zij transcultureel overgaat in Maria, de Moeder en Vrouwe van alle volken in het Christendom.
 • sluit aan bij het boek van de wereldberoemde prof.dr.Marija Gimbutas (UCLA): ‘The Language of the Goddess’ uit 1981 over het Oude Europa. Het boek ‘The language of MA’ plaatst dit werk in een mondiaal en actueel kader. De Duitse antropologe prof.dr. Veronika Bennholdt-Thomsen noemde het eerder ‘een directe voortzetting van het werk van Gimbutas’.

Venus is geen VampVenus is geen vamp
het vrouwbeeld in 35.000 jaar venuskunst

Auteur: Annine van der Meer
Jaar van uitgave: 2009
Taal: Nederlands
ISBN 978-90-820313-7-9
Omvang: 456 p, ca. 1000 ill. kleur en zw/w
Prijs: € 19,95
Bestel: www.pansophia-press.nl

 

In dit boek maakt Annine van der Meer een eind aan het geseksualiseerde, gedemoniseerde en patriarchale beeld van de oervrouwe. Ze rekent af met het vrouwloze beeld van de prehistorie zoals de vaderlandse geschiedenis ons voorschotelt. Als een ware pionier brengt Annine van der Meer orde in de chaos van de venuskunst, de sacrale voorchristelijke vrouwelijke kunst die te maken heeft met leven, dood en wedergeboorte. En dan blijkt dat er geen sprake is van chaos, maar van een coherente symbooltaal die universeel en mondiaal is. Dat vrouwelijke kunst – in tegenstelling tot mannelijke kunst – in grote hoeveelheden is vervaardigd volgens een uniform standaardmodel, dat over vele millennia is overgeleverd. Het bewijs wordt geleverd dat vrouwelijkheid gerespecteerd is en centraal heeft gestaan zonder daarbij de balans met het mannelijke in de oude egalitaire samenlevingen te verstoren.

Dit boek bestaat uit twee delen. In deel 1 brengt Annine van der Meer de venuskunst in kaart met een typologie en classificatie van soorten en stijlen. Varianten en lichaamshoudingen plaatst ze in een chronologisch kader tegen de achtergrond van een complexer wordende samenleving. De kunst spiegelt de cultuur en de man-vrouwverhouding in die cultuur. Over de hele linie laat de venuskunst een verharding en militarisering van de samenleving zien, waarin de positie van de vrouw en dus het vrouwbeeld verslechtert.

Deel 1 behandelt de periode 35.000 tot 10.000 v. Chr. – vanaf het moment dat de vroeg-moderne mens zich in Europa verspreidt tot het moment dat de laatste ijstijd afloopt en de overgang van jagen en voedsel verzamelen naar landbouw inzet.

Deel 2 behandelt verschillende thema’s en de bijbehorende symbolen per cultuur en chronologisch vanaf 10.000 v. Chr. tot het jaar 0 aan de orde. Thema’s die aan de orde komen zijn Venus’ vormen en getallen, haar lievelingsplekken, haar partnerdieren, geliefde bomen en planten, opvallendste lichaamsdelen, favoriete kleding, hoofdtooi en uitrusting, en kenmerkende lichaamshoudingen. Tot slot is er aandacht voor de christelijke Maria, die veel van Venus’ symbooltaal meeneemt naar de christelijke periode.

Met ‘Venus is geen vamp, het vrouwbeeld in 35.000 jaar venuskunst’ krijgen we een verloren deel van onze geschiedenis terug.


 

Van Sophia tot Maria

sophia

Van Sophia tot Maria
De wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21e eeuw

Auteur: Annine van der Meer
Jaar van uitgave: 2008
Taal: Nederlands
ISBN 978-90-820313-6-2
Omvang: 496 p
Gewicht: 2,38 kg
Prijs: € 19,95
Bestel: www.pansophia-press.nl

 

 

Vervolg op Van Venus tot Madonna met uitwerking van de goddelijke Moeder naar Oude en Nieuwe Testament en de gnosis. Met vele Wijsheidsteksten uit OT en NT en integraal gegeven teksten uit de gnostische Sophia-bibliotheek.

Ook de God van de joden en christenen heeft een vrouwelijke kant. Altijd al gehad. Haar naam is Sophia. Ooit bouwde zij haar eigen tempel en hakte naar eigen zeggen zeven zuilen uit. In deze tempel bereidde zij mannen en vrouwen voor op het bewust worden van het goddelijke in zichzelf. Maar Sophia wordt de tempel uitgezet. Gods vrouwelijke wederhelft met haar kosmische kennis wordt weggemaakt, raakt zoek en verdwijnt uit beeld. Annine van der Meer draagt in dit boek de bouwstenen aan waarmee we haar tempel weer kunnen opbouwen: mythen, symbolen, heilige teksten (canoniek en apocrief) en de ervaringen van mystici die met Sophia contact hebben gehad. Allengs wordt duidelijk dat het oudste godsbeeld van de joden manvrouwelijk is. In den beginne schept God met Sophia en scheert zij als zijn geest over de wateren.

Dit inclusieve monotheïsme – een voorstadium van het latere exclusieve monotheïsme – is bekend bij Jezus en de eerste joodse christenen, onder wie Maria Magdalena. Zij hebben Sophia goed gekend en zijn op de hoogte van haar geheime kennis hoe je in het goddelijke kunt opgaan en er een mee kunt worden. Het manvrouwelijke godsbeeld van de joden en eerste joodse christenen is in de latere joodse en christelijke traditie geneutraliseerd en vermannelijkt. De (veelal vrouwelijke) aanhangers zijn vervolgd. In de joodse en christelijke apocriefen die onlangs bij Qumran en Nag Hammadi zijn opgegraven, is Sophia als vrouw van de allerhoogste God vol aanwezig. Maak in dit boek kennis met Sophia. Leer haar geheimtaal weer spreken. Ooit maakte zij God zichtbaar en ervaarbaar. Ooit bemiddelde zij tussen hemel en aarde. Dit boek onthult de oorzaken van haar verdwijning en geeft zowel de bijbelse als de apocriefe teksten waarin we haar kunnen terugvinden.

Momenteel neemt Maria Sophiale vorm aan en ontwikkelt zij zich tot medeverlosseres, middelares en voorspreekster. Zij bouwt een brug tussen protestante en katholieke, oosterse en westerse christenen, joden en moslims. Met dit boek kunnen we een verloren gods-, mens- en wereldbeeld herstellen en op basis daarvan een nieuw gods-, mens- en wereldbeeld ontwikkelen.


Maria Magdalena, vrouw naast Jezus

Een zoektocht naar het verborgen christendom

Titel: Maria Magdalena, vrouw naast Jezus
Auteur: Daniëlle van Dijk
Jaar van uitgave: 2012
Taal:  Nederlands
Omvang: 382 p
ISBN 9789060386569
Prijs  29,50
Bestel: www.bol.com

Moeder, maagd of hoer: we lijken in het christendom weinig andere archetypen voor het vrouw-zijn te hebben. Is dit terecht? Waar is de vrouw die tegelijkertijd evenknie en liefdevolle echtgenoot van Jezus was?

In dit prachtig vormgegeven boek met ca. 180 kleurenillustraties vertelt Danielle van Dijk kleurrijk en beeldend over de vrouw die aan het begin stond van het allereerste christendom: Maria Magdalena. Zij was de ‘apostel der apostelen’, de vrouw aan wie Christus het vertrouwen gaf zijn boodschap van de liefde uit te dragen in de wereld. Zij was echter veel meer dan dat: zij was ‘Our Lady’ naast ‘Our Lord’.

Maria Magdalena was volgens de in 1945 gevonden (en pas in 1994 in Nederland gepubliceerde) Nag Hammadi Geschriften zijn ‘koinonos’ oftewel zijn liefdevolle echtgenote. In de Gnosis werd zij gezien als de vleesgeworden Sophia, die door Christus ‘uit de stof moest worden opgeheven’ door Zijn Liefde. Zo kon de aardse schepping verlost worden. Sophia is de Goddelijke Wijsheid uit het Oerbegin van de Schepping. In de Nag Hammadi teksten wordt Sophia ook wel ‘de vrouwelijke kant van Christus’ genoemd. Zoals Maria Magdalena de ‘aardse’ (zielen)kant van Sophia vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt Maria de moeder de ‘hemelse’ kant van Sophia.

Danielles zoektocht – door de kunstgeschiedenis en op haar vele reizen – begint bij de rol van de godin in de grote religies en eindigt met het pad naar het vrouwelijke in het eigen innerlijk: oefeningen en meditaties wijzen de weg. In het centrum staat Maria Magdalena.


Het Parijs van Isis

Omslag 'Het Parijs van Isis' door Karin Haanappel

Omslag ‘Het Parijs van Isis’ door Karin Haanappel

Auteur: Karin Haanappel
Jaar van uitgave: 2010, heruitgave 2016
Taal: Nederlands
ISBN: 978 90 77408 803
Omvang: 95 p
Prijs: € 19,50
Bestel: fijneboeken@karinhaanappel.nl

Zoals de Franse taalgeleerde Champollion het geheim van het Egyptische hiëroglyfenschrift ontcijferde, zo ontsluiert kunsthistorica Karin Haanappel in dit boek, dat Parijs de stad van Isis is. Als een vrouwelijke Sherlock Holmes reconstrueert ze deze verbinding aan de hand van historisch bronnen- en beeldmateriaal. Zo komen onder het vaderlandse stof der eeuwen de moederlandse fundamenten van het moderne Parijs te voorschijn. Karin schreef een toegankelijk en vlot boek met een heldere onderzoeksvraag, een spannend plot en duidelijke ontknoping. Een soort historische detective, die je in een adem uitleest.

Karin Haanappel levert in een beknopt boek van 95 pagina’s een sterk staaltje van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek. Zij werpt, op basis van inzichten van geschiedenis, kunstgeschiedenis en stedenbouw, nieuw licht op het moderne Parijs, als het Parijs van Isis en het Egypte aan de Seine. Na lezing van dit boek begrijp je, dat Parijs de stad is waar het vrouwelijk goddelijke een lange traditie kent. Je begrijpt waarom Isis er tot op de dag van vandaag voort leeft in voorchristelijke fundamenten van tal van christelijke kerken, in de structuur van drie hoofdassen van de stad, in de schatkamer van Parijs, of te wel het Louvre, én in de verering van Isis’ christelijke opvolgster: Onze Lieve Vrouwe of Nôtre Dame.

Fascinerend is de wijze waarop de auteur bewijst, hoe Isis als godin van regeneratie de verborgen godin is waaromheen de assen van de moderne stad Parijs wentelen en waarop zij steunen. Deze steunberen van de stad staan in verband met de moederlandse cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. Het is deze circle of life, waarin Isis als godin van leven en wedergeboorte het levende hart is.

En dan is er aan het slot van het boek de apotheose in de directe verbinding tussen Isis en Maria Magdalena. Deze verbinding ligt in de datum 22 juli. Dat is het tijdstip waarop in het oude Egypte de ster Sirius, de ster van de Grote Moeder of Isis, aan de horizon verschijnt en waarop vervolgens de Nijl overstroomt. De datum 22 juli zal in de christelijke kerk de naamdag van Maria Magdalena worden, zij die in apocriefe teksten als apostel der apostelen en als echtgenote van Jezus van Nazareth voortleeft. Eerst wordt zij in de oerkerk als heilige vereerd en later in de Romeinse kerk als hoer verguisd om in 1969 van de paus van Rome eerherstel te krijgen. Naast de donkere Isis beleeft ook een donkere Maria Magdalena in dit boek een wedergeboorte.

Met dit boek in de hand vind je de moederlandse fundamenten van een wereldstad als Parijs terug en kun je jezelf rondleiden door het Parijs van Isis. De prachtige illustraties en foto’s van fotograaf Bernd Haanappel, Karin’s broer, brengen het verhaal duidelijk in beeld. Ze geven dit belangrijke boek een duidelijke meerwaarde. Want niet alleen lees je het in een adem uit; het is dubbel genieten met de sfeervolle beelden van oud, en met name, eigentijds Parijs.

Beluister Karin Haanappel bij Omroep Brabant
Karin Haanappel sprak bij Omroep Brabant heel enthousiast over haar boek: ‘Het Parijs van Isis’. Beluister hier de podcast die ervan is gemaakt.