De groep komt regelmatig bijeen voor ceremonies en wandeltochten. Marije heeft de basis gelegd voor een groep in Renkum. Zij is voor beide groepen Breda en Renkum geïnteresseerd in een basiscursus.

Contactpersoon Marije Jongeneelen: mjcjongeneelen@outlook.com.