Pansophia Themalezingen

In het nieuwe winterseizoen zal de regiogroep-Noord, die werkt in Drenthe, Friesland en Groningen  van de Stichting Pansophia opnieuw en voor de laatste keer, een tweetal lezingen aanbieden. Download hier de flyer.
Met deze lezingen wil Pansophia haar bijdrage leveren aan een vernieuwend bewustzijn. Hiermee wil zij een brug slaan tussen de wijsheid en kennis van de voor-patriarchale samenlevingen van vrede en verbinding naar onze huidige tijd. Het gaat om het hervinden van mannelijke en vrouwelijke waarden en dit integreren in een nieuw mensbeeld


Zaterdag 24 november 2018, aanvang 13.30
‘De zoektocht van de mens die de weg is kwijtgeraakt’ door Dr. Tjeu van den Berk

De moderne mens op weg naar haar ziel:  In 1913 raakte Jung in een hevige psychische crisis. Op een bepaald moment merkte hij dat het genezend werkte als hij de beelden en stemmen die in hem opkwamen daadwerkelijk de kans gaf te verschijnen en daarmee op een of andere manier in gesprek te gaan. Hij schreef de fantasieën, dromen en visioenen uit of tekende ze uit in mandala’s en andersoortige afbeeldingen uit. Een grote zielentocht (hij werkte er vijftien jaar aan!) werd hiermee vastgelegd. Op een bepaald moment kocht hij een in rood leer gebonden foliant (vandaar de naam ‘Rode Boek’) waarin hij al zijn teksten in gotische letters kalligrafeerde en in vele kleurrijke tekeningen illustreerde. Hij noemde naderhand dit ‘krankzinnige’ werk ‘het vat van mijn oeuvre’.

We gaan niet alleen inhoudelijk aan dit boek proeven (het is immens diepzinnig) maar via powerpoint zullen we ook in de ban kunnen raken van de prachtige afbeeldingen uit dit kapitale meesterwerk.

Tjeu van den Berk (1938)  studeerde theologie in Nijmegen, Rome en Lyon en was werkzaam aan de Katholieke Theologische Universiteit van Utrecht.
Hij schreef boeken over de samenhang tussen religie, dieptepsychologie, kunst en cultuur.  Is auteur van verschillende boeken.

 

 

 


Zaterdag 25 januari 2019, aanvang 13.30
‘Inzage in de dynamiek van de waarheid, de waarheid  is de balans’ door Frederike de Jong

We zijn het misschien niet gewend om over de waarheid te denken als over een figuur. Ik zou dat ook niet hebben gedaan, als ze zich niet op die manier aan mij had getoond. Een ruitvormige figuur, parelmoerkleurig en boomhoog. Ik herkende haar nog niet. Ik wist niet dat het één van de vele gedaanten was van Sophia, Vrouwe Wijsheid, in de Oudheid ook godin.Flyer Noord 2018-2019

Ze gaat schuil achter alle verschijnselen en begeleidt alle ontwikkeling. In deze lezing verkennen we haar verborgen dynamiek. We doen dat aan de hand van een aantal metaforen, zoals het labyrint en ‘de boom in het midden van de tuin’. We volgen in grote lijnen de wijze waarop Sophia de geschiedenis, in religie en filosofie, begeleidt.

Frederike (1960) studeerde Filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Auteur van de boeken: ‘De wijsheid van Sophia’ en ‘Ik schenk je een vrucht van de boom van leven’. www.vruchtvandeboomvanleven.nl

 

 

 


Pansophia Noord-Nederland richt zich op het ontwikkelen van activiteiten in de provincies: Drenthe, Friesland en Groningen.
Onze contactpersoon is Dhyan-Helena van der Laan. Email: dhl.vanderlaan@hotmail.com.

Pansophia Noord-Nederland bestaat uit de volgende Vrouwen:

  • Neeltje Mocking uit Drenthe
  • Tineke Sikkema-Stienstra, uit de provincie Groningen
  • Dhyan-Helena van der Laan uit Friesland
  • Els Opheikens         

PanSophia-Noord organiseert voor seizoen 2017-2018 4 lezingen. Bekijk de flyer voor meer informatie. 2017-2018 flyer     

6 maart 2018  –  Annine van der Meer presenteert sprookjesboek
Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om de introductie van het sprookjesboek van Annine van der Meer bij te wonen. Deze avond wordt georganiseerd door “Innerlijk besef” in samenwerking met Pansophia regiogroep Noord. De avond vindt plaats op dinsdagavond 6 maart 2018 in Zalencentrum Hingstman. Hoofdstraat 18 in Zeijen. Aanvang is 19.30 uur


In oktober 2015 is de eerste activiteit van start gegaan met een lezing van Annine in de stad Groningen. Deze is georganiseerd door Tineke Sikkema-Stienstra en Welmoed van der Goot. Voor deze lezing was grote belangstelling waardoor er in februari en maart 2016 een vervolg aan gegeven kon worden. Door Annine is toen de basiscurus als Tweeluik gegeven. Ook voor de cursus was veel belangstelling. De deelnemers waren afkomstig uit zowel de drie Noordelijke provincies als ook uit Utrecht, Amsterdam en de Flevopolders. Klik hier voor het verslag.

Met groot enthousiasme zijn we als regio groep verder gegaan wat resulteerde in de volgende lezingen:

19 november 2016 is er een lezing gegeven door Marja de Vries met als titel: “Samenlevingen in Balans” naar en toekomst in harmonie met de universele wetten. Marja de Vries is schrijfster van de bestseller de Hele Olifant in beeld en in 2014 is haar boek “Samenlevingen in balans” gepubliceerd. Centraal daarin staat de transformatie van het bewustzijn wat uiteindelijk kan leiden tot de natuurlijke staat van balans, de normale staat van bewustzijn waarbij het gemeenschappelijk doel is het welzijn van iedereen.  De lezing is goed bezocht en werd als  bijzonder boeiend ervaren.

28 januari 2017 volgde de heel goed bezochte lezing van Annine met als titel: Ave Eva; een eerherstel aan Bijbelse vrouwen van vrede, verbinding en leven. Wijsheid keert terug. Vrouwe Wijsheid is onder vele namen en symbolen aanwezig in de Eerste Tempel van voor de Babylonische ballingschap. In de Tweede Tempel na de Babylonische ballingschap wordt het goddelijk-vrouwelijk uit de teksten van het Oude Testament weg gecorrigeerd, verwijderd of zwart gemaakt. Vandaag de dag lukt het om deze ‘tekstcorrecties’ ongedaan te maken en oudere redacties te herstellen. Door nieuw licht te werpen op de vele symbolen en namen van het goddelijk-vrouwelijke uit het Oude en Nieuwe Testament ontstaat er een balans met het exclusieve mannelijke beeld van God zoals de traditie dit overlevert. Een terugkeer van Wijsheid of de Heilige Geest waarborgt een terugkeer in mens en wereld van vrede, verbinding en balans.

Graag zien wij u terug op deze site, maar nog mooier is, op een van onze activiteiten.

Hartelijke groet vanuit Regio Noord