PanSophia-Noord organiseert voor 2017-2018 4 lezingen. Bekijk de flyer voor meer informatie.

2017-2018 flyer     MEDEDELING:
Lezing van Bram Moerland op zaterdag 17 februari kan niet doorgaan, 

Op 11 februari ontvingen we het verdrietige bericht dat Bram Moerland vanwege ziekte, wat er ernstig lijkt uit te zien, de lezing heeft afgezegd.
Wij hebben als organisatie voor Bram gekozen en u als u volger van de lezing eveneens. Naast het feit dat het praktisch niet mogelijk is om een vervanging te vinden leek het ons belangrijker om deze middag leeg te laten, om stil te staan bij ons Leven en de ongewenste of onverwachte situaties die zich hierin kunnen voordoen.

Mocht u al hebben betaald dan zullen wij uiteraard het geld terugboeken. Ons verzoek is dan om uw rekeningnummer per mail door te geven aan Tineke Sikkema. Email: tienstien@hotmail.com


6 maart 2018  –  Annine van der Meer presenteert sprookjesboek
Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om de introductie van het sprookjesboek van Annine van der Meer bij te wonen. Deze avond wordt georganiseerd door “Innerlijk besef” in samenwerking met Pansophia regiogroep Noord. De avond vindt plaats op dinsdagavond 6 maart 2018 in Zalencentrum Hingstman. Hoofdstraat 18 in Zeijen. Aanvang is 19.30 uur


Pansophia Noord-Nederland richt zich op het ontwikkelen van activiteiten in de provincies: Drenthe, Friesland en Groningen.
Onze contactpersoon is Dhyan-Helena van der Laan. Email: dhl.vanderlaan@hotmail.com.

Pansophia Noord-Nederland bestaat uit de volgende Vrouwen:

  • Neeltje Mocking uit Drenthe
  • Tineke Sikkema-Stienstra, uit de provincie Groningen
  • Tecla van Aalsum uit stad Groningen
  • Dhyan-Helena van der Laan uit Friesland
  • Geeske van der Kooij uit Friesland         

 


In oktober 2015 is de eerste activiteit van start gegaan met een lezing van Annine in de stad Groningen. Deze is georganiseerd door Tineke Sikkema-Stienstra en Welmoed van der Goot. Voor deze lezing was grote belangstelling waardoor er in februari en maart 2016 een vervolg aan gegeven kon worden. Door Annine is toen de basiscurus als Tweeluik gegeven. Ook voor de cursus was veel belangstelling. De deelnemers waren afkomstig uit zowel de drie Noordelijke provincies als ook uit Utrecht, Amsterdam en de Flevopolders. Klik hier voor het verslag.

Met groot enthousiasme zijn we als regio groep verder gegaan wat resulteerde in de volgende lezingen:

19 november 2016 is er een lezing gegeven door Marja de Vries met als titel: “Samenlevingen in Balans” naar en toekomst in harmonie met de universele wetten. Marja de Vries is schrijfster van de bestseller de Hele Olifant in beeld en in 2014 is haar boek “Samenlevingen in balans” gepubliceerd. Centraal daarin staat de transformatie van het bewustzijn wat uiteindelijk kan leiden tot de natuurlijke staat van balans, de normale staat van bewustzijn waarbij het gemeenschappelijk doel is het welzijn van iedereen.  De lezing is goed bezocht en werd als  bijzonder boeiend ervaren.

28 januari 2017 volgde de heel goed bezochte lezing van Annine met als titel: Ave Eva; een eerherstel aan Bijbelse vrouwen van vrede, verbinding en leven. Wijsheid keert terug. Vrouwe Wijsheid is onder vele namen en symbolen aanwezig in de Eerste Tempel van voor de Babylonische ballingschap. In de Tweede Tempel na de Babylonische ballingschap wordt het goddelijk-vrouwelijk uit de teksten van het Oude Testament weg gecorrigeerd, verwijderd of zwart gemaakt. Vandaag de dag lukt het om deze ‘tekstcorrecties’ ongedaan te maken en oudere redacties te herstellen. Door nieuw licht te werpen op de vele symbolen en namen van het goddelijk-vrouwelijke uit het Oude en Nieuwe Testament ontstaat er een balans met het exclusieve mannelijke beeld van God zoals de traditie dit overlevert. Een terugkeer van Wijsheid of de Heilige Geest waarborgt een terugkeer in mens en wereld van vrede, verbinding en balans.

Graag zien wij u terug op deze site, maar nog mooier is, op een van onze activiteiten.

Hartelijke groet vanuit Regio Noord