Promo maria workshop def

Workshop: Maria – Universele vrouwe

Door: Lida van de Water
Duur: in overleg 4 – 6 uur

Maria staat meer en meer in de belangstelling. Als Vrouwe van Alle Volkeren wordt zij door steeds meer mensen herkend als de Universele Vrouwe die staat in een oeroude traditie. Niet alleen katholieken maar ook steeds meer protestanten en niet-gelovigen voelen een band met Maria en willen meer van haar weten. In de christelijke traditie kennen we Maria als de Maagd en als Moeder, de Moeder van God. Voor velen is Maria de Moeder, de moeder van ons allemaal. We wenden ons tot haar als we hulp nodig hebben, we bezoeken haar bronnen, we branden kaarsjes bij haar beelden en iconen, we bezoeken haar kapellen. Ze luistert naar ons en we vinden troost bij haar. Deze liefde is al eeuwenoud.

Maria heeft echter meer gezichten en ze heeft vele titels. Ze is niet alleen Maagd en Moeder. Zij is ook Koningin. Zij is Wijsheid. Zij is Sophia. In al die titels laat de cirkel van het leven zich zien, het heilige wiel van het jaar. Dit is ook onze cirkel, het zijn de fasen van het leven die wij door gaan. In deze cirkel mag je Maria ervaren en beleven in haar vele aspecten, zoals je in een jaar de kringloop van het leven beleeft. Maria als de Universele Vrouwe, de MoederGodin.

Download hier de flyer met alle informatie. 

Lida van de Water is priesteres van de Godin, trainer en docent Godsdienst & Levensbeschouwing. Ze is tevens bestuurslid van Academie PanSophia. Lida is meer dan 25 jaar werkzaam in het onderwijs en heeft (o.a. in De Nederlandse Godinnentempel) verschillende trainingen en workshops op het spirituele vlak gegeven. Ze is een ervaren trainer en coach.

In 2002 zette Lida haar eerste bewuste stappen op het spirituele pad. Dit was thuiskomen en opende de weg naar meer verdieping. Ze volgt haar hart en voelt zich zeer verbonden met vrouwelijke spiritualiteit. Lida werkt vanuit de visie dat mensen zichzelf kunnen helen. Zij nemen de verantwoordelijkheid om hun eigen leven te leven. De basis van haar werk is respect, rust en ruimte. Vanuit haar spirituele bewogenheid werkt ze mee aan een samenleving die meer in balans is, door de vrouwelijke spiritualiteit de plaats te geven die haar toebehoort.