Posts in category: Video
Is God een vrouw?

Video van het groepsgesprek met deskundigen vanuit verschillende visies over de grote vraag. Ergens in de geschiedenis is de rol van vrouw als schepper van het leven geminimaliseerd. Terwijl in vroeger tijden