Posts in category: Video
Stop het geweld tegen vrouwen

Een film door Eve Ensler en Tony Stroebel. Deel de film om te laten zien dat je tegen geweld bent tegen vrouwen. Het is echt genoeg geweest.

Is God een vrouw?

Video van het groepsgesprek met deskundigen vanuit verschillende visies over de grote vraag. Ergens in de geschiedenis is de rol van vrouw als schepper van het leven geminimaliseerd. Terwijl in vroeger tijden